Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki là một thành phần quan trọng trong hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki, có chức năng chính là xử lý thông tin nhận được, xác định vị trí nơi xảy ra sự cháy (thông qua các zone). So với trung tâm báo cháy thông thường, tủ trung tâm địa chỉ hoạt động thông minh hơn với các sự cố cháy.

Một số đặc điểm của trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Dung lượng điểm (địa chỉ) của hệ thống địa chỉ được xác định, bởi số loop hay còn gọi là mạch tín hiệu (SLC – Signaling Line Circuits) của nó.
Mỗi mạch loop cung cấp điện, thông tin liên lạc và giám sát tất cả các thiết bị kết nối với nó. Mỗi mạch loop có thể đáp ứng cho nhiều thiết bị địa chỉ tùy thuộc vào nhà sản xuất.
Mỗi mạch loop có thể chứa nhiều loại thiết bị địa chỉ. Thiết bị không địa chỉ được kết nối vào mạch loop thông qua các module địa chỉ, và mỗi điểm trên mạch loop có một địa chỉ duy nhất khi lắp đặt.
Giám sát được thực hiện từ tủ điều khiển bằng quy trình thăm dò tới tất cả các thiết bị trong mạch loop. Tình huống báo cháy được hiển thị theo điểm cho phép nhanh chóng tìm ra đám cháy.

Mua ngay hoặc liên hệ nhanh với chúng tôi để sở hữu các sản phẩm trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki với mức giá hấp dẫn nhất!