Bán Module mở rộng Hochiki | Thiết bị báo cháy mở rộng Hochiki

Module mở rộng báo cháy Hochiki với n đường kênh cho thiết bị đầu vào – đầu báo cháy, nút ấn. Mở rộng thành n kênh khi đấu dây, các đầu vào có thể lập trình thành kênh báo cháy kênh giám sát hoặc kênh dùng cho thiết bị chữa cháy . Cọc đấu dây trên module hoàn toàn có thể tháo dỡ dễ dàng thuận lợi cho công việc đấu nối và bảo trì. (n=2^x).