Thiết bị phòng chống sét – Hệ thống phòng chống sét mùa mưa bảo

Hệ thống phòng chống sét bao gồm các thiết bị phòng chống sét chuyên dụng thiết kế theo quy chuẩn, và tạo ra để bảo vệ kiến trúc của các công trình xây dựng. Mục đích tránh những thiệt hại bởi dòng sét gây ra “một dòng sét lến tới 200KA”.
– Hệ thống chống sét hoạt động bảo vệ theo nguyên lý di chuyển dòng sét xuống dưới đất một cách nhanh chóng. Thông qua một đường trở kháng thấp nhất (mà không đi qua một vật dẫn nào khác).
– Nếu không có hệ thống chống sét các công trình sẽ luôn trong tình trạng đối đầu với nguy hiểm, tất cả các vật dẫn điện đều có nguy cơ bị sét đánh. Trang bị hệ thống chống sét là bảo vệ tài sản và tính mạng.
– Hệ thống chống sét bao gồm các thiết bị: kim thu sét, dây dẫn thoát sét, hệ thống tiếp đất (hệ thống tiếp địa).
Chúng tôi cung cấp thiết bị chống sét chất lượng nhất và các dịch vụ về hệ thống chống sét uy tín như lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì. Liên hệ HOTLINE 19006652 để được tư vấn!