• Đổi trả trong 7 ngày
  • Thanh toán khi giao hàng
  • Miễn phí vận chuyển Hà Nội
Báo cháy Hochiki – Thiết bị báo cháy Hochiki

Đầu báo cháy Hochiki – Nhiệm vụ và phân loại đầu báo cháy

 

Nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki

 

Đầu báo cháy có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các yếu tố khi các yếu tố môi trường của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng làm việc của đầu báo cháy).

 

Đầu báo cháy Hochiki - Nhiệm vụ và phân loại đầu báo cháy

Đầu báo cháy Hochiki – Nhiệm vụ và phân loại đầu báo cháy


 

Phân loại đầu báo cháy Hochiki

 

– Theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có các loại

 

+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

 

– Theo điều kiện cung cấp năng lượng cho đầu báo cháy, có các loại

 

+ Đầu báo cháy chủ động: là loại đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà không cần cung cấp năng lượng cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là loại đầu báo cháy phải cung cấp năng lượng cho nói mới hoạt động được.

 

– Theo đặc điểm kỹ thuật của đầu báo cháy Hochiki, có các loại

 

+ Đầu báo cháy thường.
+ Đầu báo cháy địa chỉ.

Sản phẩm trước :

Sản phẩm sau :