Cẩm nang báo cháy Hochiki

Các đầu báo khói thông dụng post image

Các đầu báo khói thông dụng

  a. Đầu báo cháy khói ion   * Nguyên lý hoạt động   – Trong điều kiện bình thường dòng điện đi qua buồng phóng...